9.4.2013

Tlmočnícke/prekladatelské služby

ID-100129048

Vážené dámy a pánové,

právě otvíráte nabídku naší překladatelské a tlumočnické kanceláře, která působí na trhu již od roku 1985 v oblasti jazyka : německý – ruský – česky – slovenský.

Za dobu své existence jsme získali mnoho zkušeností a nashromáždili řadu podnětů ze strany Vás, našich klientů, díky kterým se nám daří naši práci neustále zdokonalovat a přiblížit se tak Vašim potřebám a představám.

Naše Společnost kooperuje a spolupracuje s katedrami překladatelství a tlumočnictví, jako i s odborníky z různých oborů a samozřejmě s rodilými mluvčími. Máme zkušenosti s překlady v nejrůznejších oborech počínaje obchodní korespondencí a náročnými odbornými překlady konče.

Těší nás, že se k nám většina klientů vrací a spolupracuje s námi již mnoho let a bude nám ctí, jestliže naše služby splní Vaše očekávání a i Vy se stanete našimi stálými zákazníky.

 

Překladatelské služby

  • překlady obchodní i soukromé korespondence
  • překlady odborných textů (ekonomika, právo, technika, bankovnictví, stavebnictví, výběrová řízení, informační systémy a další)
  • korektury rodilým mluvčím
  • grafické zpracování překladu odpovídající originálu
  • konzultace a poradenství
  • u zakázek většího rozsahu vyžadujících spolupráci více překladatelů garantujeme celistvost překladu a jednotnost užité terminologie

Tlumočnické služby

  • v tuzemsku i zahraničí
  • veletrhy : tuzemsko i zahraničí, vyřízení-zabezpečení účasti-účast-tlumočení
  • doprovodné, konsekutivní i simultánní
  • tlumoční po telefonu

Tlumočení účtujeme po jednotlivých hodinách, nikoli po čtyř- nebo osmihodinových blocích!

 


 

Ponúkame tlmočenie a prekľadateľské služby z jazyka NEMECKÝ do jazyka Slovenský / Český , a obrátene + z jazyka RUSKÝ  do jazyka Slovenský / Český , a obrátene

Máme dlhoročné skúsenosti s tlmočením z oblasti : strojárenstva, energetiky, chemického a automobilového priemyslu, oblasti služieb-ekonomickej , cestovného ruchu. Priamej účasti na veletrhoch – napr. Augsburg, Duesseldorf, Lausanne, Salzburg, St.Peterburg, Franfurkt am Main a mnohé ďalšie.