9.4.2013

Ekonomické a účtovnícke služby

ID-10049803

 

Nevíte jak na účetníctví ? Jsme tady pro Vás : nabízíme účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a další účetní služby v regionu Morava . Mezi naše služby patří daňová evidence, účetnictví (podvojné účetnictví), daňové poradenství, zpracování mezd a další účetní služby. Vedeme účetnictví (kdysi : podvojné účetnictví) fyzickým i právnickým osobám a veškeré účetnictví (kdysi : podvojné účetnictví) ochotně zpracujeme i ve vašem účetním programu. To vše profesionálně dle českých a taky slovenských účetních standardů , zvládneme i transformace výkazu dle standardů IFRS. Komunikujeme v jazyce : český, slovenský, německý, ruský.

 

NABÍZÍME :

Daňová evidence

 • Zpracování a vedení daňové evidence, evidence příjmů a výdajů, vedení pomocných knih, evidence majetku a ostatních účetních knih stanovené zákonem
 • Záznamní povinnost DPH
 • Předání měsíční (čtvrtletní) účetní uzávěrky – přehled o příjmech a výdajích a majetku firmy
 • Kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur v daňové evidenci
 • Kontrola účetních zálohových plateb
 • Zpracování roční účetní a daňové závěrky včetně daňového přiznání fyzických osob
 • Zpracování účetních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Zpracování účetních směrnic Vaší firmy pro daňovou evidenci
 • Zastupování na úřadech
 • Účetní a daňové poradenství a jejich optimalizace
 • Rekonstrukce účetnictví

Vedení účetnictví  / kdysi – podvojné účetnictví

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby, zahraniční právnické nebo fyzické osoby vedoucí účetnictví
 • Nastavení optimální účetní osnovy a její analytické nastavení dle potřeb klienta, možnost účtování na střediska
 • Evidence pohledávek a závazků a jejich kontrola v návaznosti na účetnictví, aktuální přehledy pohledávek a závazků
 • Evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisového plánu
 • Skladové hospodářství, příprava platebních příkazů, cestovní náhrady, inventární zápisy, vypracování vnitřních směrnic, evidence platebních karet, mzdy, interní doklady
 • Zpracování a evidence záznamní povinnosti DPH, elektronické zpracování přenesené daňové povinnosti
 • Předání měsíčního (čtvrtletního) Výkazu zisků a ztrát a Rozvahy Vaší firmy, které Vám umožní plánovat své investice a mít ucelený přehled o firmě
 • Zpracování roční účetní a daňové závěrky v účetnictví včetně daňového přiznání a povinných příloh
 • Controlling, možnost různých pomocných sestav uzpůsobených potřebě klienta
 • Vedení vnitropodnikového účetnictví
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Finanční analýza
 • Účetní a daňová optimalizace

Mzdy

 • Kompletní zpracování mezd
 • Vedení mzdové agendy, včetně tisku výplatních lístků a příkazů k úhradě
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a PSSZ
 • Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a PSSZ
 • ELDP
 • Mzdové listy
 • Potvrzení pro úřady
 • Roční zúčtování daní ze závislé činnosti
 • Roční zúčtování daně vybírané srážkovou daní
 • Potvrzení o zaměstnání – zápočtové listy
 • Potvrzení o příjmech pro zaměstnance
 • Zastupování na úřadě

Daně

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Silniční daň
 • Roční zúčtování daní ze závislé činnosti
 • Roční zúčtování daně vybírané srážkovou daní
 • DPH

 

Daňová evidencia / kedysi jednoduché účtovníctvo/  – komplexné spracovanie

 • spracovanie dokladov
 • pri spracovaní dokladov sa overujú doklady aj z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníku
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňového priznania k DPH
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO

 

Rekonštrukce  daňové evidence a   účetnictví

 

K našim klientům patří:

•fyzické osoby, zabývající se obchodní činností, i poskytováním různých druhů služeb
•právnické osoby, zabývající se obchodní, výrobní činností, poskytováním služeb
•neziskové subjekty, především občanská sdružení