9.4.2013

Obchodno-marketingová činnosť : nemecky hovoriace trhy

ID-10097753V oblasti spostredkovateľskej činnosti ponúkame naše výborné znalosti a prehľad výrobných firiem na území Švajčiarska-Nemecka-Rakúska-Luxemburgu-Holandska-Lichtenstein…, z roznych oblastí priemyslu, sme schopní zabezpečit stredno a aj dlhodobú spoluprácu-kooperáciu vo výrobnej sfére, ako aj sfére služieb, medzi firmami v ČR – SR  a   Spoločnosťami vo vyžšie uvedených krajinách. Máme perfektné znalosti metód a foriem , ktoré vedú k úspešnému zavŕšeniu obojstranne výhodnej kooperácie. Z dovodu loajality a ochrany údajov našich klientov, bližšie informácie poskytujeme na konkrétny dotaz.