9.4.2013

Human relation a ďalšie

ID-100100179V oblasti human relation/Personalistika poskytujeme kompletné služby v oblasti personalistiky vo firmách , personálnej agentúry. Sme spoluautorom prvej učebnice Personalistika.

Ďalej ponúkame poriadanie vzdelávacích-kultúrnych-športových akcií, široké spektrum ponúkaných aktivít, pre zajímavost : školiace a doškoľovacie akcie v oblasti ÚČTOVNÍCTVA / v reakcii na zmeny v zákonoch…./, JAZYKOVÝCH kurzoch / predovšetkým vo Firmách /, a mnohé iné činnosti.